Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • TanNg
    klq: cái từ "động lực tự thân" dịch hay vãi.
  • kanishi
    Đoạn đầu hấp dẫn phết, đúng kiểu tác giả này, ví dụ về một loạt cá nhân đột ngột mất động lực hoạt động (làm việc, vui chơi), và phát hiện ra có một vị trí trong bộ não tác động tới động lực của mỗi cá nhân.
    Trích:
    https://goo.gl/jGXnjj