Trở lên trên
Viết bình luận1 Bình luận
  • iamdung
    Từ ngày anh "ấy" về AVG, Mobi, Núi Pháo, Massan... bị thanh tra cho sấp mặt.