Trở lên trên
kekin
Life is short, this cigar is long
God, could you make me strong?
So that I don't feel that I'm wrong
About what I have done
- 7 giờ trước
542 người quan tâm
5189 bình luận
3959 tin đã gửi

Hoạt động gần đây